Hírek


MEGHÍVÓ - ŐSZI TEMPLOMI KONCERT
2015. október 16. péntek, 10:12

M E G H Í V Ó -  Ő S Z I  T E M P L O M I  K O N C E R T

 

„Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberhez illik a dicséret.

Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!

Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!”

(33. zsoltár 1-3. vers)

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2015. október 18-án 17.00 órai kezdettel az istentiszteletre és az azt követő templomi koncertre.

A koncert előadó művészei

Drüszler Edit – szoprán szólista

Kuzsner Péter – orgonaművész, kántor

 

A műsorban elhangzik többek között

Gárdonyi Zoltán – Kész az én szívem, óh Isten,  Három régi magyar ének,

Anthoni van Noordt – Psalm CXVI, Georg Böhm művei,

Vivaldi – Jucundus homo, J.S.Bach – Magnificat

 

Drüszler Edit - Kisgyermek kora óta részesült zenei oktatásban - Bartók Béla Zeneművészeti és Művészeti Szakközépiskola (Békéscsaba), Hamari Júlia mesterkurzusa, Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban (Budapest) énekes, klasszikus magánénekes szakképesítést szerzett.  Több ízben fellépett kisebb és nagyobb zenei formációkban, a soproni Carissimi Énekegyüttes tagjaként, ill. Kórus Spontánusz és a világhírű szombathelyi Capella Savaria régi zenei együttes közös koncertjein, szoprán szólistaként.

Kuzsner Péter - Zenei tanulmányai: Zeneiskola Sopron-zongora, később Baróti István irányításával Budapest-orgona. A Bécsi Zenei és Előadóművészeti Egyetemen Guido Mayer és Wolfgang Capek növendéke. Számos jelentős mestertől tanult mesterkurzusokon, a legkülönfélébb billentyűs hangszereken –Jean Guillou, a párizsi St. Eustache templom és Olivier Latry, a párizsi Notre-Dame székesegyház orgonistája, valamint Spányi Miklós (orgona, fortepiano, csembaló). Fellépett Magyarország városaiban, Sopronban (Liszt Fesztivál), Budapesten (Mátyás-templom, Zeneakadémia), továbbá Bécsben, Luxemburgban, Brüsszelben, Párizsban. Tanított kurzusokon orgonát (Dunántúli Ref. Kántorképző, Pápa; Savaria Régi Zene Műhely, Szombathely). 1992 óta a Soproni Ref. Egyházközség kántora.

* * *

A templomi istentisztelet és koncert után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

 

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz.

A szeretetvendégség előkészítéséhez a Testvérek segítségét 16.15 órától várjuk a gyülekezeti teremben.

 

Módosítás dátuma: 2015. október 16. péntek, 10:21
 
OKTÓBER – A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA
2015. október 16. péntek, 10:12

OKTÓBER – A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA

NE TÉVELYEGJETEK!

 

„Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.”

(Zsidókhoz írt levél 12,28. vers)

 

„Október, a reformáció hónapja” jegyében immár hagyományosan a Szentírás Igéin keresztül szeretnék rávilágítani a reformáció hagyatékára.

Mit is adott és ad ma is nekünk a reformáció hagyatéka? Miként buzdít mindnyájunkat hitünk felülvizsgálatára, hitünk mélyítésére és bizonyságtételre?

A 2015-ös esztendőben az őszi prédikáció-sorozatnak a Szentírásból vett igével, „Ne tévelyegjetek!” (1Kor 6,9b) címet adtam.

Az Ószövetség történelmi eseményei és Isten Igéjének prófétai üzenetei alapján szeretnék rámutatni arra, hogy a régmúltban, több ezer évvel ezelőtt is ugyanolyan fontos volt az Istennel való kapcsolatnak a megreformálása, megújítása, mint a reformáció idején, vagy akár a mában, a 21. század idejében.

A teremtés és a megváltás jogán is jogos Isten kritikája az isteni szó és az isteni szeretet által teremtett emberhez, mikor kérdőre vonja őt a bálványok miatt, a tőle való elfordulás miatt, az irányában tanúsított közömbösség miatt. Mindezek miatt a régmúltban és a mában is jogos Istennek haragja, büntetése és ítélete. Mégis az ő örök hűsége és szövetsége által nála nem az ítéleté az utolsó szó, hanem azé a kegyelemé, amellyel felemel, megtart, megszentel és már itt a földön a vele való örök élet boldogságába hív mindnyájunkat.

 

Őszi prédikáció-sorozat – „Ne tévelyegjetek!”

„Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok,… Törekedjetek mindenki iránt békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől…”

(Zsidókhoz ír levél 12,12-15a)

 

2015. október 11.       Isten hatalma és a bálványok csődje – Ézsaiás könyve 46

2015. október 18.       A lélektelen istentisztelet hiábavaló – Ámósz könyve 5,21-27

2015. október 25.       Az igaz ember hite által él – Habakuk könyve 2,1-4

2015. november 8.     Senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől – Zsidókhoz írt levél 12,12-29

 

Őszi istentiszteleteinkre szeretettel hívunk és várunk minden hívő keresztyént, aki a gyülekezet közösségében és a templomi csendességben Isten Igéjéből hitben és lelkiekben épülni szeretne, és Istentől kapott erővel és áldással indulni a következő hét napjaiba.

Karvansky Mónika, református lelkipásztor
Módosítás dátuma: 2015. október 16. péntek, 10:38
 
VENDÉGIGEHIRDETŐK GYÜLEKEZETÜNKBEN
2015. szeptember 11. péntek, 20:11

VENDÉGIGEHIRDETŐK GYÜLEKEZETÜNKBEN

 

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2015. szeptember 27-én 17.00 órakor kezdődő istentiszteletünkre, mely alkalommal

nt. dr. Peres Imre és nt. Peres Zsuzsanna,

a Pozsonyi Református Gyülekezet lelkipásztorai látogatnak hozzánk és hirdetik Istennek üzenetét.

 

Hálaadás a gyülekezet lelki ajándékaiért

„Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”

Pál első levele a Korinthusiakhoz 1. rész 4-9.versek

Módosítás dátuma: 2015. szeptember 11. péntek, 20:11
 
ÚJ TANÉV - ÁLDÁS
2015. szeptember 11. péntek, 19:53


Ú J  T A N É V  -  Á L D Á S

 

Hordozzuk imádságban őket!

 

Drága jó Istenem!


Az imádság szavaival eléd hozzuk a gyermekeket az új tanév kezdetén.


Kérjük, óvd és őrizd meg őket, nyitogasd értelmüket, hogy a tanulás képessége által minél inkább rácsodálkozzanak a teremtett világ csodáira, a bölcsesség szellemet, értelmet, lelket növelő szépségeire.


Mindezek felett mutasd meg számukra is gondviselő szeretetedet és vezesd őket jóra vezérlő Lelked által az igazság, a szeretet, a hit ösvényén.


Vedd körül őket olyan példát élő és mutató tanárokkal és szülőkkel, akik bátorítják őket abban, hogy Neked élhessenek!


Jóságos Isten! A te szent áldásod kísérje a tanulók, a szülők és a tanárok életét és adj mindnyájuk számára jó előmenetelt!


 


Minden kedves tanulónak, diáknak és tanárnak Istentől megáldott,


sikeres új iskolaévet kívánunk!


Módosítás dátuma: 2015. szeptember 11. péntek, 20:11
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 7 / 24

Eseménynaptár

<<  Május 2017  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  910111213
151617181920
222324252627
293031    

Támogatók

Képek

Látogatás számláló

joomla 1.5 stats