HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE GYÜLEKEZETÜNKBEN PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Karvansky Mónika   
2015. március 11. szerda, 10:17


HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE GYÜLEKEZETÜNKBEN


A HIT DIADALA


BÖJT – A LELKI ELCSENDESEDÉS IDEJE


A 2015-ös esztendő böjti időszakában a HIT-nek göröngyös útját járjuk be az igehirdetések során. A keresztyén ember hite magaslatokon és hullámvölgyeken át jut el a Szentlélek és az Isten Igéje által az igaz hit bizonyosságáig; a reménylett dolgokban való bizodalomig és a nem látható dolgokról való meggyőződésig. Van, amikor bátran vágunk az ismeretlenbe, mint Ábrahám, a hívők atyja, aki Isten szavára elindul az Úr ígéreteinek nyomában. De az élet hitet próbáló ösvényén járva a mi ajkunkról is elhangzik annak az édesapának a kiáltása, aki beteg gyermekét vitte Jézushoz: "Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen!" Van, amikor az ember füle süket Isten Igéjének meghallására, pedig Pál apostol azt írja a Római levélben, hogy a "Hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által."


Húsvét ünnepkörében, a böjti időben legyen nyitott fülünk Jézus szavának meghallására, aki a Húsvétnak a legnagyobb üzenetét hirdeti meg nekünk:


„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”


Jézus mindezekért a nekünk szóló és számunkra elkészített isteni ajándékokért indul el Virágvasárnap a jeruzsálemi úton és meg sem áll a Golgota keresztjéig azzal a céllal, hogy a bűn által széttört kapcsolatot újra összekösse az Isten és az ember között.


 


VIRÁGVASÁRNAP – AZ ÁLDOZATVÁLLALÁS ÚTJA


Jeruzsálembe vezető úton a zakariási prófécia alapján, szamárcsikón érkező Jézust a pálmalevelekkel integető tömeg a 118. zsoltárral köszönti: "Áldott, aki jő az Úrnak nevében!" Erre a virágvasárnapi útra Jézus az áldozatbemutatás szándékával lépett, de a templom helyett a Golgota felé vezet az Ő útja, hogy az egyszer és mindenkorra érvényes áldozatot bemutassa.


"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket." (Zsid 10,14)


 


NAGYPÉNTEK - GOLGOTA ÖRÖMHÍRE - „ELVÉGEZTETETT!” (Jn 19,30)


A Megváltó Jézus utolsó szava a kereszten: "Elvégeztetett!" Mit jelent ez a mi életünkre nézve? Nem kevesebbet, mint azt, hogy van számunkra bocsánat! Isten elfogadta Jézus nagypénteki áldozatát, helyettes elégtételét. Elvégzett dolog, hogy a megváltottakat soha senki nem szakíthatja el Isten szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztus által.


 


AZ ÜRES SÍR DIADALA – „NINCSEN ITT, HANEM FELTÁMADOTT!“ (Lk 24,6a)


Húsvét – Isten Fiának győzelméről és diadaláról szól! Az üres sír ténye, a sír szájáról elgurított malomkő, az angyali üzenet, az asszonyok találkozása Jézussal – mind-mind erről a diadalról beszél. Feltámadásával Jézus legyőzte a halált! Ígérete szerint ebben a győzelemben részesíti az övéit. És mi is immáron 2000 éve hirdetjük ezt a győzedelmet a világ végezetéig.

 

 

HITÜNK DIADALA – HÚSVÉTI IMÁDSÁG

 

„AKI HISZ ÉNBENNEM, HA MEGHAL IS ÉL.“

 

 

 

Életnek Fejedelme! Úr Jézus Krisztus!

 

 

 

Szálljon nevedre dicséret, dicsőség és hálaadás, mert örömünk benned teljessé vált Urunk, Életünknek Királya! Hitünk Rád tekint, aki megváltottál minket kereszthaláloddal a bűntől, a gonosztól és a halálnak hatalmából. Hitünk Rád tekint, mert a halottak közül való feltámadással megnyitottad a mi számunkra is az új élet és az örök élet útját. Hitünk Rád tekint, akié minden hatalom mennyen és földön, aki ítélni fog élők és holtak fölött, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. Hitünk Rád tekint Úr Jézus Krisztus, aki jössz hozzánk az igében, a keresztségben és az úrvacsorában. Hitünk benned gyökerezik, aki azzal a reménységgel töltöd el szívünket, hogy minket is feltámasztasz, és mennyei házadba fogadsz be egykoron. Köszönjük Istenünk, hogy hitünk nem üres hit, hanem a te szent igazságoddal, irgalmaddal, szereteteddel telített hit lehet Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért.

 

Húsvét ünnepén kérünk háromságos szent Isten, szentelj nekünk és velünk igaz ünnepet, hogy a feltámadás csodájában és a Feltámadott Úr Jézusban gyönyörködhessen szívünk-lelkünk. Ámen.

 

 

Módosítás dátuma: 2015. március 11. szerda, 10:19
 

Eseménynaptár

<<  Június 2017  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3
  5  6  7  810
121314151617
192021222324
2627282930  

Támogatók

Képek

Látogatás számláló

joomla 1.5 stats